Sergey A. Dobrolubov – Chair Natalia Erman
Alexander V. Khoroshev – co-Chair Dmitry Pershin
Tatiana Kharitonova – Secretary Dmitry Chernikh
Ksenia Merekalova Dmitry Marinskikh
Victor Matasov Marina Petrushina
Iya Mironenko Svetlana Solodyankina
Viacheslav Nizovtsev Alexander Krenke